Huisregels

Door deel te nemen aan onze activiteiten geeft u aan op de hoogte te zijn van onze huisregels en gaat u  akkoord met de huisregels van Wijkclub Ede Zuid.

 1. Als u deelneemt aan activiteiten van Wijkclub Ede Zuid is dit op betalende basis en is te allen tijde op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid!
 2. De gratis activiteiten die onder de Wijkclub vallen, zijn ook toegankelijk voor niet-leden.
 3. Alle huisregels gelden voor alle deelnemers van alle activiteiten van de Wijkclub. Dus ook voor de niet-leden.
 4. Als u deelneemt aan een activiteit waarvoor u vriend van de Wijkclub moet zijn, moet u altijd uw pasje meenemen.
 5. Als de activiteit in de zaal plaats vindt, is het dragen van sportkleding en zaalschoenen verplicht.
 6. Zorg dat u altijd minimaal 5 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig bent. Vindt de activiteit in de zaal plaats, dan gaat 5 minuten na start van de activiteit de deur op slot. U kunt dan niet meer naar binnen.
 7. De begeleider is de verantwoordelijke van de activiteit. Mocht er iets zijn, kunt u haar/hem er altijd op aanspreken.
 8. Neem tijdens het sporten altijd een handdoek en een flesje water mee.
 9. Alle (spel)materialen die bij de accommodatie horen, mogen alleen worden gebruikt met toestemming van de begeleider.
 10. Belangrijk is dat als u lichamelijke klachten heeft, u dit doorgeeft aan de begeleider.
 11. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan.
 12. De Wijkclub stimuleert integratie. Alle culturen zijn welkom!
 13. We zijn te gast bij de accommodaties, dit betekent dat we ons netjes gedragen en de kleedkamers en de ruimtes netjes achterlaten.
 14. Tijdens de lessen wordt er zoveel mogelijk Nederlands gesproken.
 15. Als de activiteit voor volwassenen is, mogen er geen kinderen worden meegenomen.
 16. Laat sieraden, geld en andere waardevolle spullen thuis. Laat ook uw telefoon niet achter in de kleedkamer!
 17. Bij diefstal of een ander strafbaar feit wordt altijd aangifte gedaan.
 18. Roken, drugs en alcohol zijn verboden tijdens deelname aan de activiteiten van de Wijkclub.
 19. Wangedrag als bijv. verbaal of lichamelijk geweld, ongewenste intimiteiten en/of pesten, kan gevolgen hebben voor verdere deelname aan de Wijkclub. Tevens kan er geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van het abonnementsgeld.
 20. Aanwijzingen van begeleiders dienen direct en stipt opgevolgd te worden. Bij het niet naleven van bovengenoemde huisregels kan de toegang geweigerd dan wel ontzegd worden! Tevens kan er geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van het abonnementsgeld.
 21. In alles waarin deze huisregels niet voorzien, of verschil van mening over de invulling hiervan, beslist het bestuur van de Wijkclub.
 22. Schade welke wordt toegebracht, in/aan de accommodatie of aan de inventaris, welke niet onder normaal gebruik valt, zal – nadat de schuldige hierover schriftelijk aansprakelijk is gesteld door het bestuur –  voor rekening zijn van de veroorzaker.
 23. De Stichting Wijkclub Ede Zuid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering, verlies, vermissing of verwisseling van kledingstukken, sieraden, geld of geldwaardige papieren of andere voorwerpen.
 24. Bij het uitkomen van een nieuwe versie van de huisregels, vervalt deze versie van de huisregels.