Voorwaarden

Als vriend van de Wijkclub, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:

 1. U kunt vriend worden van de Wijkclub voor €12,- per maand.
 2. Voor dit bedrag kunt u meedoen aan alle activiteiten, die onder de wijkclub vallen, welke voor uw doelgroep bestemd zijn en waar geen extra kosten aan verbonden zijn.*
 3. U kunt kiezen tussen een half jaar en een jaar abonnement.
 4. Kosten voor een half jaar abonnement zijn €72,-.
 5. Kosten voor een jaar abonnement zijn €144,-.
 6. U bent vriend van de Wijkclub vanaf de datum dat de betaling binnen is.
 7. Om uw abonnement te kunnen afsluiten moet u ook het inschrijfformulier invullen en inleveren bij de begeleider, of bezorgen in de brievenbus van de Wijkclub (bij flat de Elskamp). Bij het inschrijfformulier moet u een recente pasfoto toevoegen, of een duidelijke, recente foto van uzelf waarbij uw gezicht volledig zichtbaar is. U kunt deze foto ook per mail sturen via administratie@wijkclubedezuid.nl, met vermelding van uw naam en adres.
 8. Op het moment dat u uzelf inschrijft via Ede Doet Mee, krijgt onze boekhouder direct een mail van deze inschrijving en vanaf dat moment bent u lid. Het inschrijfformulier moet zo snel mogelijk worden ingeleverd, pas als deze ook binnen is, kunt u uw pasje ontvangen.
 9. Bij de eerste keer dat u een abonnement afsluit, betaalt u €5,-  extra. Dit bestaat uit €2,50  inschrijfkosten en €2,50 borg voor het pasje.
 10. Als u mee wilt doen aan een activiteit waarvoor u vrienden van de wijkclub moet zijn, dient u altijd uw pasje mee te nemen.
 11. Als u aan het eind van uw abonnementsperiode uw abonnement niet direct verlengt, moet u uw pasje inleveren en krijgt u de €2,50 borg terug. U kunt uw pasje inleveren in de brievenbus van de Wijkclub (bij Flat de Elskamp). Vermeld hierbij wel uw naam en rekeningnummer, zodat wij de borg kunnen terugstorten op uw rekening.
 12. Bij het direct verlengen van uw abonnement hoeven er geen extra administratiekosten betaald te worden.
 13. Eindigt uw abonnement en wilt u een paar maanden later weer lid worden, dan wordt er wel weer €5,00 aan administratiekosten en borg voor het pasje gerekend.
 14. Wordt u lid via Ede Doet Mee, dan krijgt u uw pasje in uw brievenbus.
 15. Betaalt u zelf uw abonnementskosten, dan gaat uw abonnement in vanaf de datum dat de eerste betaling binnen is.
 16. Als u een abonnement wilt afsluiten (zonder de mogelijkheid van Ede Doet Mee) moet u er zelf zorg voor dragen dat voor de 1e van de maand, het abonnementsgeld binnen is. Het beste kunt u een periodieke overboeking instellen. U kunt het abonnementsgeld overmaken op het volgende rekeningnummer: NL 94 RABO 0121441393, ten name van Stichting Sportservice Ede. Vermeld hierbij: Wijkclub, uw voor- en achternaam, uw geboortedatum en uw adres.
 17. Een abonnement sluit u af voor een half jaar of voor een jaar. U kunt er voor kiezen om maandelijks €12,-  over te maken, of in één keer een bedrag van €72,- voor het halfjaarabonnement, of in één keer een bedrag van €144,- voor het jaarabonnement.
 18. U bent lid tot u uw abonnement opzegt.
 19. Uiterlijk één maand voor einde van het abonnement, moet u opzeggen. Wilt u uw abonnement echter verlengen, geef dit dan ook uiterlijk een maand van tevoren aan.
 20. Na een jaar wordt uw abonnement maandelijks opzegbaar.
 21. Bij het verlengen van een abonnement hoeven er geen extra administratiekosten betaald te worden.
 22. Betaalt u uw abonnement via Ede Doet Mee, dan loopt uw abonnement automatisch af. Wilt u uw abonnement verlengen, dan kunt u bij Ede Doet Mee opnieuw een halfjaar- en/of jaarabonnement afnemen.
 23. Betaalt u uw abonnementsgeld niet op tijd, heeft dit consequenties: Bij een betalingsachterstand van 3 maanden worden de begeleiders van de activiteiten op de hoogte gebracht en wordt u uitgesloten van deelname. U wordt ook verplicht om uw pasje in te leveren. U bent nog wel steeds verplicht uw achterstallige abonnementsgeld te betalen.
 24. Het kan voorkomen dat als een groep vol zit, u helaas op dat moment niet kunt aansluiten bij deze activiteit.
 25. Tijdens de schoolvakanties wordt er een alternatief programma aangeboden.
 26. De begeleider van de activiteit is voor u het aanspreekpunt voor zaken die gaan over de activiteit.
 27. Voor vragen over de administratie/boekhouding kunt u contact opnemen via administratie@wijkclubedezuid.nl.
 28. Voor overige vragen/opmerkingen kunt u terecht bij info@wijkclubedezuid.nl.

*Het kan voorkomen dat er aan bepaalde activiteiten extra kosten verbonden zijn. Mocht dit van toepassing zijn, zullen we u hier van tevoren duidelijk over informeren.